«سـامـانه درخــواست انتقـــال» دانشجویان شاهد و ایثارگر

اخبار اختصاصی

217 دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای معدل کل 17 به بالا هستند 27 اسفند 1399

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد:

217 دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای معدل کل 17 به بالا هستند

اشتغال به تحصیل بیش از ۲۵۰ نفر دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 27 اسفند 1399

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

اشتغال به تحصیل بیش از ۲۵۰ نفر دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حراست از پیام شهیدان و ایثارگران سرلوحه برنامه ها باشد 19 اسفند 1399

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بازدید از واحد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حراست از پیام شهیدان و ایثارگران سرلوحه برنامه ها باشد

آغاز «پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار» دانشجویان شاهد و ایثارگر 13 اسفند 1399

اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران

تهران

{filetitle} {faces}

دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران

021-88396098

دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

021-22439925

دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایران

021-88622681